Choose language

JP Smooth Gallery Module

Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Vilka är vi?

 

Adopticum är en mycket kompetent part inom optik, optisk mätning och bildbehandling. Vårt uppdrag är att bidra med fortsatt tillväxt och stärkt konkurrenskraft i den norra delen av Sverige.

Optiklabb

 

Vårt optiklabb är en välutrustad och kreativ mötesplats. Du är välkommen att ta med dig era mätutmaningar till oss så hjälper vi er att hitta en lösning på dem.

Testlabb

 

I vårt moderna testlabb i Skellefteå erbjuder våra erfarna testingenjörer mekaniska tester och miljötester så att er produkt lever upp till de krav som ställs på den. 

 

Centrum för Innovation

 

 

Vi är till för att stärka konkurrenskraften för företag i norra Sverige genom specialistkompetens inom optisk mätteknik. Om ni är intresserade på hur optisk mätteknik kan hjälpa er att bli mer effektiva, leverera rätt kvalitet eller på andra sätt slipa på er konkurrenskraft, hör av er!

 

Beröringsfri mätteknik med hjälp av exempelvis sensorer, kamerateknik och bildanalys är centrala delar i teknikområdet som kallas fotonik.  Detta teknikområde har uppmärksammats av Europakommissionen och utsetts till en så kallad Key Enabling Technology. En speciell arbetsgrupp har till uppgift att främja den europeiska industrins användning av fotonik och fyra andra teknikområden som inkluderar nanoteknik, mikro/nanoelektronik, bioteknologi och avancerade material.

 

Dessa är de teknikområden som kommer få störst påverkan på innovation och konkurrenskraft i den europeiska industrin de närmaste åren. Det är dessa teknikområden som kommer attrahera stora investeringar och bidra till tillväxt.

 

I detta teknikområdet arbetar Adopticum. Vi jobbat tätt samman med andra delar av innovationssystemet som exempelvis IUC Norrbotten, IUC Västerbotten och ProcessIT Innovations i Umeå och Luleå för att hjälpa verksamheter i norra Sverige att förbli konkurrenskraftiga. Om du funderar på att utveckla en ny produkt eller har ett problem som vi kanske kan lösa, hör av dig till oss! Vi kan också slussa dig till rätt organisation för eventuell medfinansiering till ditt utvecklingsprojekt.

 

Senaste nytt

 

Optisk mätteknik ska stärka näringslivet i norr

 

Under onsdagen den 9/12 beslutade Tillväxtverket att inom ramen för den europeiska regionalfonden bevilja finansiering till Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv, OMIN, som sökts av Adopticum i samverkan med IUC Västerbotten och IUC Norrbotten.

 

Detta är ett projekt med stark förankring i det regionala näringslivet och ska bidra till att öka små och medelstora företags kunskap och satsningar inom teknikområdet. ProcessIT Innovations har tidigare synliggjort det regionala näringslivets behov av optisk mätteknik, främst inom processindustrin, som ett sätt att fortsätta stärka konkurrenskraften. EU-kommissionen har också tydliggjort vikten av att europeiskt näringsliv genomför satsningar inom teknikområdet och utsett detta till en så kallad Key Enabling Technologi, en nyckelteknologi för vidareutveckla europeisk konkurrenskraft.

 

Projektets totala budget är 11 MSEK och det löper under åren 2016-2018.

 

Det känns fantastiskt roligt att kunna genomföra denna satsning” – säger Adopticums VD Kenth Johansson, och fortsätter ”Detta är ett teknikområde där utvecklingen går mycket snabbt vilket öppnar upp möjligheter till helt nya typer av produkter och tjänster. Vi har under många år arbetat i projekt som finansierats av parterna i innovationssystemet med mycket goda resultat. Att få medel till detta projekt gör att vi kan arbeta för att sprida kunskap om teknikområdet till långt fler verksamheter inom alla typer av branscher. Vårt mål är att produkter och tjänster som ett direkt resultat av projektet ska finnas på marknaden redan under projektets löptid.”

 

Projektet kommer att ledas av Sara Lindahl på Adopticum. Hon säger - ”Vi planerar att hålla ett stort antal seminarier i Norrbotten och Västerbotten och följa upp dessa med fördjupande workshops. Detta ska mynna ut i konkreta produktutvecklingsprojekt som kan delfinansieras av OMIN och drivas i regionens små och medelstora företag. Planen är att arbeta branschöverskridande och engagera deltagare från många typer av verksamheter. Detta för att kunna nyttja de erfarenheter man byggt på sig i en sektor i en annan. Vi hoppas på så sätt skapa en innovationshöjd i projektet och att detta leder fram till många banbrytande idéer och lösningar

 

Den offentliga medfinansieringen i projektet kommer från Skellefteå Kommun, Umeå Kommun, Piteå Kommun, Luleå Kommun, Region Västerbotten, Norrbottens Läns Landsting och Länsstyrelsen Norrbotten.

 

Den privata medfinansieringen kommer från Boliden AB, Smurfit Kappa AB, Data Ductus AB, Optronic AB, DataPolarna AB, Corrvision AB, Norra Timber Kåge Såg, Rubico AB, LinTech Embedded AB, Ruffcom AB, MBV Systems, PreEye AB samt Adopticum.

 

Ny webbplats på gång

 

Adopticum kommer att släppa en ny webbplats innan vi går på julledighet. Den nya sidan kommer förutom information om verksamheten att innehålla ett mer detaljerat material som beskriver olika optiska mättekniker och vi kommer att uppdatera både projekt och nyheter betydligt oftare än idag. Håll ut och kom tillbaks efter jul!

 

Ny adress i Umeå


Vi har flyttat vårt Umeåkontor och sitter nu på Sliperiet. Detta är en del av Umeå Universitet och en öppen och flexibel miljö dit studenter kan komma med sina affärsidéer, forskare kan hålla seminarier och företag och organisationer kan komma med problemställningar och få hjälp.

 

Kort sagt, en riktigt bra miljö för en verksamhet som Adopticum! Läs mer om Sliperiet och om allt verksamheten har att erbjuda på sliperiet.umu.se

 

Nya möjligheter med surfplattor i industrin

 

 

Hans Bylesjö, IUC Västerbotten, Jonas Sjöberg, Adopticum, Martin Gudmundson, Frostware, Jonas Holmlund, Adopticum, Kenth Johansson & Sara Lindahl, Adopticum

 

Ett 60-tal personer lyssnade intresserat när Adopticum och IUC Västerbotten bjöd in till en heldag om surfplattor, smartphones och appar i industriella miljöer. Christer Söremark från CorrVision Technologies visade upp sitt system för att mäta skevhet på wellpappskivor och berättade om utmaningarna och möjligheterna med att skapa ett industriellt mätsystem på en surfplatta. 

 

Lars Furtenbach från Metso Minerals berättade om deras planer för ett utvecklingsprojekt som ska resultera in en produkt med vilken man kan mäta slitage på kvarnfoder med utgångspunkt i en surfplatta. Man har sedan tidigare tillsammans med Adopticum gjort ett enkelt test som visar på mycket goda resultat.

 

Sammantaget var dagen mycket lyckad och vi är övertygade om att vi bara sett början på industriella produktet baserade på surfplattor.

Läs mer om dagen på InfoTechs webbplats.

 

 

FLIR släpper värmekamera till din mobil

 

FLIR släpper nu ett skal som gör din mobil till en värmekamera. Enheter heter FLIR ONE. En värmekamera översätter termisk energi till dynamiska färgbilder och användaren kan därmed se olika temperaturer.

 

Tekniken används exempelvis för att göra energiinspektioner av hus. Genom att titta på huset genom en värmekamera kan värmeläckage upptäckas och åtgärdas.

 

Vi har givetvis beställt en enhet och återkommer med information när vi haft möjlighet att testa den.

 

 

 

 

Lyckat seminarium i Umeå

Den 20/11 höll Adopticum seminarium om möjligheterna med optisk mätteknik i Umeå. Drygt 20 personer från vitt skilda branscher deltog. Föredragshållare var Jonas Sjöberg som berättade om hur snabbt teknikutvecklingen gått och vilka möjligheter detta ger.

 

Detta var det fjärde seminariet på samma tema som Adopticum genomfört tillsammans med IUC Norrbotten. Tidigare har vi besökt Kalix, Luleå och Skellefteå. Intresset för teknikområdet är förhållandevis stort och deltagare från vitt skilda branscher har tagit tillfället i akt att prata optisk mätteknik med oss på Adopticum.

 

För tillfället har vi inga fler seminarier planerade, men vi tar gärna emot förfrågningar från intressenter. 

 

Bild från seminariet i Umeå

 

Välkommen Jonas!

 

Den 1/9 började Jonas Holmlund hos oss på Adopticum. Jonas kommer direkt från Umeå Universitet där han läst teknisk fysik. Han gjorde sitt exjobb åt Optronic och handledde gjorde Emil Jonze på Adopticum.  

 

 

 

 

Vi är förstås väldigt glada över att Jonas tackade ja till anställning i Adopticum och hälsar honom välkommen! Möte med unga Skellefteåbor

Den 18/6 bjöd Adopticum och Optronic tillsammans in ungdomar från Vinnovaprojektet "Stad möter Landsbygd" som syftar till att väcka innovationslusten hos ungdomar från 14 år och uppåt.

 

Ungdomarna fick se vad man kan göra med optisk teknik, allt från Microsofts Kinectkamera till Google Glasses. Tanken vara att väcka tankar och idéer hos ungdomarna som sedan kan leda till innovation.

 

Som ett resultat av 2012 års Innovation Camp i Skellefteå kom idén Perfect Mirror, en app-baserad spegel i mobilen som bland mycket annat kan simulera olika typer av ljusförutsättningarn.

 

 

Välkommen Sara!

 

Den 1/3 började Sara Lindahl hos oss på Adopticum. Sara kommer från Skellefteå och har läst Teknisk Fysik vid Uppsala Universitet och jobbat 10 år i Stockholm, bland annat med tågsäkerhet som anställd på Ansaldo STS. Sedan drygt ett år är hon tillbaks i Skellefteå och kommer närmast från Tieto. 

 

Vi är glada över att förstärka vårt team med Sara och hälsar henne välkommen!

 

 

Översättning pågår....

Informationen på vår webb är för tillfället både på svenska och engelska. Sidan har bara funnits på engelska förut och vi håller för närvarande på att översätta den. Vi ber om ursäkt om det blir lite rörigt.

 

 

Adopticum expanderar och öppnar kontor i Umeå

Den 1/12 2013 slår vi på Adopticum upp portarana till vårt Umeåkontor på Kungsgatan 49. Det känns oerhört kul att vi nu finns på två platser i Västerbotten och vår etablering i Umeå gör att vi enkelt kan jobba med ännu fler företag i regionen.

 

Ansvarig för Umeåkontoret är Jonas Sjöberg och ni är varmt välkomna att höra av er för att få veta mer om vad vi kan göra för er.

 

 

Fullsatt på Adopticums lunchseminarium

Stort tack till alla er som visade intresse för vårt lunchseminarium om optisk mätteknik.

 

Ett 30-tal personer kom och lyssnade när Jonas Sjöberg berättade om hur optisk mätning kan vara lösningen på många typer av problem och ge upphov till nya innovationer.

 

Att detta teknikområdet är aktuellt märks inte minst på de frågor som dök upp under föreläsningen och den efterföljande lunchen. 

 

 

Testbäddar i vård och omsorg

Adopticum skall i samarbete med Skellefteå Kommun, IUC Västerbotten och Innovation Västerbotten driva ett projekt som syftar till att generera ett förslag på en testbädd för testning och utveckling av ICT–lösningar för äldrevården.

 

Projektets mål är att göra en plan för skapandet av testbädden, hur den skall finansieras, vilka test- och utvecklingsmöjligheter som skall utvecklas samt finna lämpliga samarbetspartners.

 

Mer information kan hittas här.

 

 

Adopticum håller seminarium i Skellefteå

Kom och delta på vårt lunchseminarium i Skellefteå den 26 oktober. Helt kostnadsfritt och oerhört lärorikt. mer information hittar du här.