Choose language

JP Smooth Gallery Module

Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Ett tydligt behov för optisk mätteknik

 

2008 genomförde ProcessIT Innovation en undersökning inom processindustrin i norra Sverige. Syftet var att bättre förstå industrins behov för att kunna fortsätta växa och vara lönsam.

 

Behovet för kunskap kring robust, optisk mätteknik blev snabbt uppenbart och gav upphov till tanken att skapa ett centrum för industriell optik. Bakom denna tanke fanns Skellefteåbaserade Optronic, ett företag som är legotillverkare av produkter där optisk mätning är en central komponent.

 

Tillsammans med ProcessIT Innovation och med finansiering från Sparbankstiftelsen Norrland bildade man Stiftelsen Adopticum. Stiftelseformen valdes så att organisationen skulle få leva sitt eget liv och inte kontrolleras av några ägare. Adopticums mission är att vara en drivande kraft inom området optisk mätteknik och bidra till att skapa konkurrenskraft och regional tillväxt. Den region vi i huvudsak ska göra nytta för är den del av landet som ligger norr om Sundsvall.

 

Sommaren 2012 valde Skellefteå Kommun att stödja Adopticum finansiellt, initial över en period på 2 år.  Detta ser vi som ett bevis på att den kunskap vi tillför företag i regionen är viktig och att vi gör nytta.

 

Adopticum arbetar primärt för industrin i norra delen av Sverige, men vi engagerar oss i alla typer av projekt där vår kompetens behövs. Vårt nätverk är stort och inkluderar både Sverige och delar av Europa. De projekt vi är engagerade i spänner från processindustrin via underhållningsindustrin till hälsosektorn.