Choose language

JP Smooth Gallery Module

Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Många av de projekt vi är involverade är initierade av Adopticum och vi bidrar med vår kompetens. Detta är innovationsprojekt som leder till nya produkter och bidrar till att skapa tillväxt och lönsamhet och har därför ett stort strategiskt värde för våra partners.

 

Därför finns det begränsningar i vad vi kan förmedla och när det kan ske. Nedan finner du några av de projekt vi är involverade i för tillfället eller nyligen har avslutat.

 

 

Surfplattor för industriell tillämpning

Går det att ta en vanligt surfplatta och använda i industriell tillämpning? Är processorn tillräckligt kraftfull för bildanalys och vad kan man göra med den inbyggda kameran? Adopticum slog sig samman med en student från Umeå Universitet och Metso Minerals globala produktcenter för kvarnfoder för att ta reda på svaren.

 

 

 

Att kunna mäta slitaget på ett kvarnfoder är centralt för att kunna på ett optimalt sätt kunna avgöra när det ska bytas ut. Maskinstillestånd kostar stora pengar varför det finns ett stort behov av att snabbt kunna mäta upp fodrets tjocklek för att avgöra slitagenivån.

 

Det finns idag ett antal olika sätt att göra detta, men en lösning baserat på en surfplatta kan bidra med användbarhet, tidsbesparing och kostnadseffektivitet.

 

Projektet gjordes som en del av studentens utbildning vid Teknisk Fysik vid Umeå Universitet i form av ett 10-veckorsprojekt.

 

Genom att montera en linjelaser på en Windowsbaserat surfplatta skapades en enkel mätutrustning. Ingen extern kamera behövdes, den inbyggda kameran var tillräckligt bra för det tänkta användningsområdet.

 

En algoritm togs fram för att beräkna kamprofilen på kvarnfodret och ett enkelt användargränssnitt utvecklades.

 

Resultatet blev bättre än förväntat och konceptet har mycket stor potential. Lösningen genomgår just nu fältutvärderingar för att ge oss mer information och feedback om hur den fungerar i praktiken. Vidare studier där olika typer av slitning utvärderas ska genomföras. Men lösningen visar på hur man enkelt och med standardiserad hårdvara enkelt, snabbt och framförallt kostnadseffektivt kan utveckla nya produkter baserat på standardkomponenter.

 

 

JoHTo – Joint Test Service for High Tech Industries

I norra Sverige och Finland finns avancerad testkapacitet hos företag och de olika universiteten. Detta inkluderar Adopticums klimatkammare och skakutrustning, men också tester som exempelvis EMC, vind, is, och explosion bara för att nämna några.

 

Dessa typer av test kan vara av stort värde för produktutvecklande företag i regionen. Tillgång till testkapacitet kan också visa sig vara avgörande när företag bestämmer vart de ska lokalisera sitt nya utvecklingscenter.

 

Målet för Interreg-projektet Joint Test Service for High Tech Industries, JoHTo, är att skapa en gränsöverskridande testnätverk som ska kunna samla och erbjuda sina tjänster. På så sätt stärks de ingående företagen och regionen lyfts fram som intressant ur ett etableringsperspektiv.

 

JoHTo-projektet stödjs finansiellt av INTERREG IV A Nord, ett EU-program som stödjer gränsöverskridande samarbeten under perioden 2007-2013. Medfinansiärer i projektet är Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten, Luleå kommun, LTU, Skellefteå kommun, NLL, Kalix kommun, ELY, Cetria, Oulun yliopisto, Valtion Tekn. Tutkimuskeskus, Micropolis, Kemin Digipolis, Kemi-Tornio amk, KETEK.

 

För mer information

Jonas Sjöberg
Utvecklingsansvarig
Direkt/Mobil: 0910 288 262
E-mail: jonas.sjoberg(at)adopticum.se